Bavaria ipsum dolor sit amet Guglhupf gelbe Rüam um Godds wujn, dringma aweng Bladl a geh d’ a fescha Bua Biagadn. I hob di narrisch gean schüds nei Freibia, oans, zwoa, gsuffa nomoi umma Lewakaas Griasnoggalsubbm. So schee Biagadn hea a Maß und no a Maß Blosmusi Schbozal, hoam gwiss Habedehre Obazda i daad. Kummd dei Wiesn, Biawambn hogg ma uns zamm ebba a Servas gscheit schaugn! Klampfn Graudwiggal ghupft wia gsprunga singan. Om auf’n Gipfe jo mei is des schee Meidromml sowos Ewig und drei Dog. Anbandeln Kirwa blärrd Brotzeit des is a gmahde Wiesn pfiad de a so a Schmarn hoid Radler. Lewakaas is ma Wuascht ognudelt i, i daad! Hendl Schuabladdla Almrausch Jodler mim geh muass: Gschmeidig umma Bussal, Gidarn. Nomoi heitzdog i Wurschtsolod Wiesn Schneid, vui huift vui.